Akademia Żeglarska Jermaka

Zapraszamy młodzież i wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w zajęciach szkółki w Zeglarskiej Akademii Jermaka które zaczynają się 13.09.2014 i prowadzone będą w każdy następny weekend. Zajęcia rozpoczniemy od praktycznej części ratownictwa, poprzez naukę żeglowania aż do selekcji najlepszych do naszej sekcji regatowej. Sekcja regatowa rozpoczyna zajęcia od kwietnia 2015 roku i prowadzić będzie zajęcia ukierunkowane na sport i regaty - wyścigi jachtów. Pozostali uczestnicy Żeglarskiej Akademii Jermaka będą mieli możliwość poznania teorii oraz praktyki żeglarskiej niezbędnej w zakresie szkolenia na stopień Żeglarz Jachtowy. Egzaminy na ten patent organizujemy wiosna, tak żeby każdy chętny mógł opuścić naszą przystań i w czasie wakacji wynajmować dowolne jachty na terenie kraju i poza nim. Żeglarstwo to sport, który kształci ludzi pewnych siebie, niezależnych i twardych. Ludzi, którzy w przyszłym życiu nie cofną się przed żadnymi problemami.

Zdjęcia z ostatnich zajęć
http://www.jermak.pl/pl/content/polkolonie-zeglarskie-0708-19082014

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail
jermak@jermak.com

Spotkanie organizacyjne z rodzicami i dziećmi odbędzie się 12.09.2014
roku w Tawernie w Gudowie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Serdecznie zapraszamy!

Polski